Personal Trainer - Yksilövalmentaja

Personal trainer -koulutus valmistaa ammattinimikkeisiin, joita ovat esim. yksilövalmentaja, henkilökohtainen valmentaja tai omaohjaaja/-valmentaja. Personal trainer on ammattitaitoinen valmentaja yhä arvostetummalla hyvinvointialalla. Trainer Labin koulutuksesta valmistunut personal trainer pääsee Auktorisoitu personal trainer (APT®) -hakemistoon. Samalla pääsee halutessaan myös eurooppalaiseen EREPS-rekisteriin (The European Register of Exercise Professionals).

Trainer Lab:n kouluttama personal trainer osaa valmentaa kokonaisvaltaisesti erilaisia asiakkaitaan heidän lähtötasonsa, toiveensa ja ajankäyttönsä huomioon ottaen. Yksilövalmentaja pystyy ammattitaitoisesti käsittelemään myös erilaisia ryhmiä ja tarjoamaan ryhmän jäsenille yksilöllistä ohjausta.

Personal trainer osaa toimia asiantuntevana ja monipuolisena valmentajana liikunnan ja ravintoasioiden parissa, oli kyseessä sitten terveyttä edistävä kuntoliikunta tai tavoitteellinen kilpakuntoilu. Trainer Lab –sertifioitu yksilövalmentaja pystyy soveltamaan osaamistaan käytännössä, ja hänellä on vahvat edellytykset onnistuneeseen ja jatkuvaan yhteistoimintaan asiakkaidensa kanssa.

Koulutuksen sisältö:

 • Ihmisen anatomia ja fysiologia
 • Kuormitusfysiologia
  • liikunnan vaikutukset elimistössä terveysliikunnasta huippu-urheiluun
 • Biomekaniikka
  • hermo-lihasjärjestelmän rakenne
  • voimantuoton mekanismit ja säätely
 • Liikuntapedagogiikan perusteet
  • motorinen oppiminen
  • viestintä, vuorovaikutus ja palaute
  • ryhmän hallinta, eriyttäminen
 • Valmennuksen ja harjoittelun periaatteet, suunnittelu, ohjelmointi ja seuranta
 • Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen
  • kestävyys
  • voima
  • nopeus
  • liikkuvuus
  • taito ja tekniikka
 • Liikuntapsykologia
  • psyykkiset taidot
  • persoonallisuuserot
  • motivaatiotekijät
 • Käytännön ohjausharjoitukset
  • kuntosaliharjoittelu
  • aerobinen harjoittelu
 • Laji- ja välineperehdytys
 • Liikuntalääketiede
  • lihashuolto
  • sairastaminen ja urheilu
  • erityisryhmät
  • ylirasitus
  • urheiluvammat
 • Ravitsemus ja painonhallinta
 • Kuntotestaus
  • kehon koostumus
  • kestävyys
  • voima
  • liikkuvuus
 • Ensiapu, PT
 • Personal trainer –toimenkuva
  • markkinointi ja palvelun tuotteistaminen

Personal trainer koulutus koostuu viidestä lähiopetusjaksosta, joista neljä ensimmäistä ovat kolmepäiväisiä ja viides kaksipäiväinen. Lähiopetusta on yhteensä 130 tuntia. Lisäksi koulutuksen aikana tehdään itsenäisesti oppimistehtäviä ja suoritetaan teoriakoe sekä käytännön ohjaustaidon näyttökoe. Kokeiden hyväksytty suorittaminen oikeuttaa Trainer Lab Personal Trainer –sertifikaatin käyttöön.

Soveltuvuus ja pääsyvaatimukset:

Personal trainer –koulutus soveltuu vähintään 20-vuotiaille henkilöille, joilla on valmiudet omaksua syventävää tietoa liikkumisen ja ravitsemuksen alalta teoriatasolta laadukkaaseen käytännön ohjaamiseen.

Pääsyvaatimuksena on riittävä pohjatieto ja käytännön kokemus. Liikunta-alan ammatillisen (urheiluopistot) tai sitä korkeamman (ammattikorkeakoulut, yliopisto) tutkinnon suorittaneet hyväksytään suoraan koulutukseen.

Trainer Lab:n koulutuksista Trainer Lab Basic ja sen lisäksi joko hyväksytysti suoritettu Gym Trainer tai Group Fitness Trainer -koulutus oikeuttaa Personal Trainer –koulutukseen pääsyyn. Myös muualla suoritetut vastaavat koulutukset voidaan lukea hyväksi. Eri urheilulajien lajiliittojen tason 2 tai 3 valmentajakoulutuksen suorittaneilla ja käytännön valmennusta tehneillä on mahdollisuus osallistua koulutukseen suorittamalla tasokoe hyväksytysti. Jos olet epävarma, sopiiko oma taustasi suoraan koulutukseen, ota meihin yhteyttä!

Personal trainer koulutuksen hintaetu:

Osallistumalla Trainer Lab:n normaalihintaiseen Basic- ja normaalihintaiseen Gym Trainer tai Group Fitness Trainer -koulutukseen peräkkäin vuoden sisällä, saat normaalihintaisesta Personal Trainer -koulutuksestamme automaattisesti 200 € alennusta!

tl-basic.png

Trainer Lab Personal Trainer
Espoo/Helsinki 09/2017

Jakso 1
pe 01.09.2017 klo 10:15-19:00
la 02.09.2017 klo 10:15-19:00
su 03.09.2017 klo 10:15-19:00

Jakso 2
pe 22.09.2017 klo 10:15-19:00
la 23.09.2017 klo 10:15-19:00
su 24.09.2017 klo 10:15-19:00

Jakso 3
pe 06.10.2017 klo 10:15-19:00
la 07.10.2017 klo 10:15-19:00
su 08.10.2017 klo 10:15-19:00

Jakso 4
pe 27.10.2017 klo 10:15-19:00
la 28.10.2017 klo 10:15-19:00
su 29.10.2017 klo 10:15-19:00

Jakso 5
la 18.11.2017 klo 10:15-19:00
su 19.11.2017 klo 10:15-19:00

Hinta: 2580 € (sisältää arvonlisäveroa 24 %)

Ilmoittaudu koulutukseen tästä!

Lisätiedustelut: info(at)trainerlab.fi

0103228390, 0452630089

Tunnelmakuvia koulutuksista tästä!